Bảng tỷ giá vàng ngày 26/01/2024  - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 26/01/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ625,500680,50026/01/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,881,0001,962,00026/01/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,137,5003,252,50026/01/2024
d. Loại 1 chỉ6,285,0006,455,00026/01/2024
e. Loại 10 chỉ62,850,00064,550,00026/01/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)73,800,00076,500,00026/01/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,355,0006,455,00026/01/2024
2 Vàng 24K6,275,0006,405,00026/01/2024
3Vàng 18K4,629,0004,804,00026/01/2024
4Vàng 14K3,559,0003,734,00026/01/2024
5Vàng 10K2,461,0002,671,00026/01/2024
Bài trước Bài sau