Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/03/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        668,000        683,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,004,000     2,049,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,340,000     3,415,000
         d) Loại 1 chỉ     6,680,000     6,830,000
         e) Loại 10 chỉ   66,800,000   68,300,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   77,800,000   80,100,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     6,880,000     6,980,000
2. Vàng 24K     6,670,000     6,830,000
3. Vàng 95%     6,320,000     6,490,000
4. Vàng 68%     4,490,000     4,690,000
5. Vàng 18K (75%)     4,970,000     5,170,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,820,000     4,020,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,680,000     2,880,000
Bài trước Bài sau