Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 27/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 27/03/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        670,000        685,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,010,000     2,055,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,350,000     3,425,000
         d) Loại 1 chỉ     6,700,000     6,850,000
         e) Loại 10 chỉ   67,000,000   68,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   78,100,000   80,400,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     6,900,000     7,000,000
2. Vàng 24K     6,690,000     6,850,000
3. Vàng 95%     6,340,000     6,510,000
4. Vàng 68%     4,510,000     4,710,000
5. Vàng 18K (75%)     4,990,000     5,190,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,830,000     4,030,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,690,000     2,890,000
Bài trước Bài sau