Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 28/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 28/03/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        672,000        687,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,016,000     2,061,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,360,000     3,435,000
         d) Loại 1 chỉ     6,720,000     6,870,000
         e) Loại 10 chỉ   67,200,000   68,700,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   78,900,000   81,200,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     6,920,000     7,020,000
2. Vàng 24K     6,710,000     6,870,000
3. Vàng 95%     6,360,000     6,530,000
4. Vàng 68%     4,520,000     4,720,000
5. Vàng 18K (75%)     5,000,000     5,200,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,850,000     4,050,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,690,000     2,890,000
Bài trước Bài sau