Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/04/2024 Lần 3

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/04/2024 Lần 3

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ            712,000            785,000
         b) Loại 0.3 chỉ         2,136,000         2,355,000
         c) Loại 0.5 chỉ         3,560,000         3,925,000
         d) Loại 1 chỉ         7,120,000         7,850,000
         e) Loại 10 chỉ       71,200,000       78,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                           ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)       82,500,000       85,200,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                               ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)         7,900,000         8,000,000
2. Vàng 24K         7,120,000         7,850,000
3. Vàng 95%         6,800,000         7,530,000
4. Vàng 68%         4,840,000         5,390,000
5. Vàng 18K (75%)         5,390,000         5,950,000
6. Vàng 14K (58,3%)         4,070,000         4,620,000
7. Vàng 10K (41,7%)         2,770,000         3,310,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau