Bảng tỷ giá vàng ngày 31/01/2024 - Lần 3  - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 31/01/2024 - Lần 3 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ628,000683,00031/01/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,887,0001,968,00031/01/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,147,5003,262,50031/01/2024
d. Loại 1 chỉ6,305,0006,475,00031/01/2024
e. Loại 10 chỉ63,050,00064,750,00031/01/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)75,000,00077,900,00031/01/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,375,0006,475,00031/01/2024
2 Vàng 24K6,295,0006,425,00031/01/2024
3Vàng 18K4,644,0004,819,00031/01/2024
4Vàng 14K3,571,0003,746,00031/01/2024
5Vàng 10K2,469,0002,679,00031/01/2024
Bài trước Bài sau