Bảng tỷ giá vàng ngày 01/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 01/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ628,000683,00001/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,888,0001,969,00001/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,150,0003,265,00001/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,310,0006,480,00001/02/2024
e. Loại 10 chỉ63,100,00064,800,00001/02/2024
BVàng miếng SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)75,300,00078,100,00001/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,380,0006,480,00001/02/2024
2 Vàng 24K6,300,0006,430,00001/02/2024
3Vàng 18K4,648,0004,823,00001/02/2024
4Vàng 14K3,574,0003,749,00001/02/2024
5Vàng 10K2,471,0002,681,00001/02/2024
Bài trước Bài sau