Bảng tỷ giá vàng ngày 01/02/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy

Bảng tỷ giá vàng ngày 01/02/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ629,000684,00001/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,891,0001,972,00001/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,155,0003,270,00001/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,320,0006,490,00001/02/2024
e. Loại 10 chỉ63,200,00064,900,00001/02/2024
BVàng miếng SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)75,900,00078,500,00001/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,390,0006,490,00001/02/2024
2 Vàng 24K6,310,0006,440,00001/02/2024
3Vàng 18K4,655,0004,830,00001/02/2024
4Vàng 14K3,580,0003,755,00001/02/2024
5Vàng 10K2,475,0002,685,00001/02/2024
Bài trước Bài sau