Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 01/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 01/03/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ635,000685,00001/03/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,890,0001,990,00001/03/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,165,0003,285,00001/03/2024
d. Loại 1 chỉ6,320,0006,500,00001/03/2024
e. Loại 10 chỉ63,200,00065,000,00001/03/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)77,400,00079,800,00001/03/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,550,0006,650,00001/03/2024
2 Vàng 24K6,290,0006,500,00001/03/2024
3Vàng 18K4,700,0005,120,00001/03/2024
4Vàng 14K3,610,0004,030,00001/03/2024
5Vàng 10K2,510,0002,940,00001/03/2024
Bài trước Bài sau