Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/03/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ654,000676,00008/03/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,962,0002,028,00008/03/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,270,0003,380,00008/03/2024
d. Loại 1 chỉ6,540,0006,760,00008/03/2024
e. Loại 10 chỉ65,400,00067,600,00008/03/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)79,500,00081,900,00008/03/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,810,0006,910,00008/03/2024
2 Vàng 24K6,530,0006,760,00008/03/2024
3Vàng 18K4,880,0005,120,00008/03/2024
4Vàng 14K3,740,0003,980,00008/03/2024
5Vàng 10K2,620,0002,860,00008/03/2024
Bài trước Bài sau