Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        706,000        724,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,118,000     2,172,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,530,000     3,620,000
         d) Loại 1 chỉ     7,060,000     7,240,000
         e) Loại 10 chỉ   70,600,000   72,400,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   79,500,000   81,800,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,290,000     7,390,000
2. Vàng 24K     7,050,000     7,240,000
3. Vàng 95%     6,710,000     6,880,000
4. Vàng 68%     4,770,000     4,970,000
5. Vàng 18K (75%)     5,280,000     5,480,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,060,000     4,260,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,850,000     3,050,000
Bài trước Bài sau