Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/04/2024 Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/04/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        722,000        745,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,166,000     2,235,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,610,000     3,725,000
         d) Loại 1 chỉ     7,220,000     7,440,000
         e) Loại 10 chỉ   72,200,000   74,400,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,500,000   84,800,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,490,000     7,590,000
2. Vàng 24K     7,210,000     7,450,000
3. Vàng 95%     6,910,000     7,080,000
4. Vàng 68%     4,920,000     5,120,000
5. Vàng 18K (75%)     5,440,000     5,640,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,190,000     4,390,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,940,000     3,140,000
Bài trước Bài sau