Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 10/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        721,000        761,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,163,000     2,283,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,605,000     3,805,000
         d) Loại 1 chỉ     7,210,000     7,600,000
         e) Loại 10 chỉ   72,100,000   76,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,400,000   84,700,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,650,000     7,750,000
2. Vàng 24K     7,200,000     7,610,000
3. Vàng 95%     7,060,000     7,230,000
4. Vàng 68%     5,030,000     5,230,000
5. Vàng 18K (75%)     5,570,000     5,770,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,280,000     4,480,000
7. Vàng 10K (41,7%)     3,010,000     3,210,000
Bài trước Bài sau