Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ             730,000             766,000
         b) Loại 0.3 chỉ           2,190,000           2,298,000
         c) Loại 0.5 chỉ           3,650,000           3,830,000
         d) Loại 1 chỉ           7,300,000           7,650,000
         e) Loại 10 chỉ         73,000,000         76,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)         82,500,000         84,800,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)           7,700,000           7,800,000
2. Vàng 24K           7,290,000           7,660,000
3. Vàng 95%           7,030,000           7,350,000
4. Vàng 68%           4,910,000           5,260,000
5. Vàng 18K (75%)           5,450,000           5,800,000
6. Vàng 14K (58,3%)           4,160,000           4,510,000
7. Vàng 10K (41,7%)           2,880,000           3,230,000
Bài trước Bài sau