Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024 Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 12/04/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        732,000        767,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,196,000     2,301,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,660,000     3,835,000
         d) Loại 1 chỉ     7,320,000     7,660,000
         e) Loại 10 chỉ   73,200,000   76,600,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,800,000   85,100,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,710,000     7,810,000
2. Vàng 24K     7,310,000     7,670,000
3. Vàng 95%     7,040,000     7,360,000
4. Vàng 68%     4,920,000     5,270,000
5. Vàng 18K (75%)     5,410,000     5,810,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,170,000     4,520,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,880,000     3,230,000
Bài trước Bài sau