Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 15/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 15/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        736,000        756,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,208,000     2,268,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,680,000     3,780,000
         d) Loại 1 chỉ     7,360,000     7,550,000
         e) Loại 10 chỉ   73,600,000   75,500,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   81,000,000   83,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,600,000     7,700,000
2. Vàng 24K     7,350,000     7,560,000
3. Vàng 95%     6,930,000     7,250,000
4. Vàng 68%     4,840,000     5,190,000
5. Vàng 18K (75%)     5,380,000     5,730,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,100,000     4,450,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,830,000     3,180,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau