Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/04/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/04/2024

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        740,000        762,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,220,000     2,286,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,700,000     3,810,000
         d) Loại 1 chỉ     7,400,000     7,610,000
         e) Loại 10 chỉ   74,000,000   76,100,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,100,000   84,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,660,000     7,760,000
2. Vàng 24K     7,380,000     7,620,000
3. Vàng 95%     6,940,000     7,310,000
4. Vàng 68%     4,840,000     5,230,000
5. Vàng 18K (75%)     5,400,000     5,770,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,100,000     4,490,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,800,000     3,210,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau