Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024 Lần 2

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 17/04/2024 Lần 2

I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        734,000        760,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,202,000     2,280,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,670,000     3,800,000
         d) Loại 1 chỉ     7,340,000     7,590,000
         e) Loại 10 chỉ   73,400,000   75,900,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   82,000,000   84,500,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     7,640,000     7,740,000
2. Vàng 24K     7,320,000     7,600,000
3. Vàng 95%     6,890,000     7,290,000
4. Vàng 68%     4,790,000     5,220,000
5. Vàng 18K (75%)     5,370,000     5,760,000
6. Vàng 14K (58,3%)     4,050,000     4,480,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,790,000     3,200,000
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước Bài sau