Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/03/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 21/03/2024

LOẠI VÀNGGIÁ MUAGIÁ BÁN
I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ                                                            ĐVT: VNĐ/SP
         a) Loại 0.1 chỉ        674,000        690,000
         b) Loại 0.3 chỉ     2,022,000     2,070,000
         c) Loại 0.5 chỉ     3,370,000     3,450,000
         d) Loại 1 chỉ     6,740,000     6,900,000
         e) Loại 10 chỉ   67,400,000   69,000,000
II.VÀNG MIẾNG SJC                                                                   ĐVT: VNĐ/SP
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)   79,800,000   82,100,000
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC                       ĐVT: VNĐ/CHỈ
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher)     6,950,000     7,050,000
2. Vàng 24K     6,730,000     6,900,000
3. Vàng 95%     6,390,000     6,560,000
4. Vàng 68%     4,540,000     4,740,000
5. Vàng 18K (75%)     5,030,000     5,230,000
6. Vàng 14K (58,3%)     3,860,000     4,060,000
7. Vàng 10K (41,7%)     2,710,000     2,910,000
Bài trước Bài sau