Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 27/02/2024

Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 27/02/2024

STTTÊNGIÁ MUAGIÁ BÁNNGÀY
A VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ
a. Loại 0.1 chỉ617,000679,00027/02/2024
b. Loại 0.3 chỉ1,842,0001,972,00027/02/2024
c. Loại 0.5 chỉ3,125,0003,255,00027/02/2024
d. Loại 1 chỉ6,240,0006,440,00027/02/2024
e. Loại 10 chỉ62,400,00064,400,00027/02/2024
BVÀNG MIẾNG SJC 
1Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ)76,900,00079,300,00027/02/2024
C VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC
1Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher)6,340,0006,440,00027/02/2024
2 Vàng 24K6,230,0006,440,00022/02/2024
3Vàng 18K4,613,0005,033,00027/02/2024
4Vàng 14K3,570,0003,990,00027/02/2024
5Vàng 10K2,490,0002,910,00027/02/2024
Bài trước Bài sau